fiska

Fiska i Anebysjön

Tycker ni om att fiska då ska ni prova på fisket i Anebysjön. Här finns gädda, fin gös, abborre du kan även få siklöja, sutare och öring.

Gösen är lite svårare att hitta, den är lite tjurigare än gäddan, och den är lite smartare än abborren.. Men – jag tycker absolut att man ska ge sig ut och satsa på gös fiske även om man tidigare “bara” fiskat abborre eller gädda. Tidig morgon och sen kväll är bra tider för fiske.

Om du vill fiska ta inte upp mer fisk än vad du äter upp. Fiskpopulationer kan utplånas om vi människor överfiskar ett område och inte lämnar tillräckligt med fisk för att öka populationen av mer fisk. Ta hand om moder jord och hon kommer att ge dig!

Vi anser att Catch and Release som naturligt och att det sker med respekt för fisken.

Hyra av båt 150kr – 500 kr, flytvästar finns att låna.

Fiskekortsförsäljning

Köpes online via www.iFiske.se

Här kan ni boka professionell guide

Fiskeregler i Anebysjön

För att främja ett uthålligt nyttjande av fisket, underlätta fisketillsynen och öka trivseln då du besöker våra fiskevatten har fiskevårdsområdet beslutat om vissa regler som skall följas vid fisket. 

Följande regler gäller vid fiske inom Anebysjöns fiskevårdsområde :

• Fångstbegränsning på gös, maximalt 2 st gösar får behållas per fiskedag.

• Endast gös inom längdintervallet 45 –70 cm får tas upp och behållas. Övrig gös skall skonsamt återsättas i sjön.

• Vid trollingfiske får maximalt 2 spön per kort och person användas

Bryter du mot någon av föreningens regler utgår en kontrollavgift av 1000 kr.

Dagkortet är giltigt ett dygn och årskortet gäller ett år från inköpsdagen. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskeregler PDF

fiska i grupp
Rulla till toppen